1398-1-25

راهکارهایی برای آسان نمودن زندگی روزمره برای افراد مبتلا

راهکارهایی برای آسان نمودن زندگی روزمره برای افراد مبتلا

طرح موضوع

راه حل و پيشنهادات

روش هاى يادآورى زمان

تقویم بزرگی را بر دیوار نصب نمایید.

گذشت روزها را روى تقويم خط بزنيد.

روز هفته و ساعت پخش برنامه دلخواه و كانال آن را با يادداشت در تقويم يادآورى كنيد.

روش هاى كنترل زمان مصرف دارو

از قوطى هاى مخصوص براى داروهاى مصرفى استفاده كنيد و زمان آن را به طور مرتب يادآور شويد.

به خاطر داشتن شماره تلفن هاى ضرورى

شماره تلفن هاى ضرورى را می توانید بوسیله نوشتن با خط درشت و نصب آن در كنار تلفن به بيمار يادآورى نماييد .آدرس محل سكونت و شماره تلفن منزل را در جيب يا كيف بيمار قرار دهيد

پيدا كردن لوازم

با چسباندن برچسب هاى نوشتارى يا نقاشى بر روى كمدها، کابینت ها و كشوها (مثلا جوراب، حوله يا ابزار)  به او كمك كنيد.

يادآورى وقايع مهم

با درخواست از يك دوست يا خويشاوند جهت يادآورى زمان صرف غذا، رفتن به ملاقات فردى يا خوردن دارو به بيماركمك نماييد.

به خاطر سپردن افراد

از افرادى كه مرتب به ملاقاتش مى روند عكس بگيريد و اسامى افراد و نسبتشان را با بيمار در پشت آنها ذكر كنيد.

مشاهده مكرر آلبوم و يادآورى نقش افراد در زندگى گذشته بسيار سودمند است.

راهکارهایی برای آسان نمودن زندگی روزمره برای افراد مبتلا