1398-1-25

من آلزایمر دارم

اگر به این نتیجه رسیدید که شما فرد مبتلا به بیماری آلزایمر هستید بدانید

تشخیص بیماری آلزایمر می تواند شوک آور باشد. بخاطر داشته باشید: شما تنها نیستید که درگیر این بیماری شده اید. خیلی ها تجربه مشابهی دارند. آیا می دانید که بیش از 50 میلیون نفر دیگر در دنیا به آن مبتلا هستند؟ گرفتن تشخیص طبی به منزله انتهای زندگی نیست. این به این معناست که فرد می تواند برای آینده خود برنامه ریزی نماید. و با استفاده از توانائیهای خود کیفیت زندگی را ارتقاء بخشد. افراد مبتلا به بیماری آلزایمر هرکجای دنیا که هستند با هم در تماسند. اگر مایل هستید مطلبی را مطرح نمائید ، می توانید "اینجا" با دیگران در میان بگذارید. آیا شما افراد دیگری را می شناسید که به بیماری آلزایمر مبتلا باشند؟

آیا شما مایل هستید که در مورد این بیماری اطلاع رسانی نمایید؟

آیا در انجمن دمانس و آلزایمر ایران همکاری داشته باشید؟

مراقبت از خود

مدارا با تغییرات