1398-1-25

انتشارات انجمن دمانس و آلزایمر ایران

انتشارات انجمن دمانس و آلزایمر ایران پس از نیازسنجی آموزشی اقدام به گردآوری و انتشار جزوات و کتابهایی برای گروههای سنی مختلف نموده است.

برای تهیه جزوات و کتابها می توانید از طریق مراجعه حضوری به انجمن یا تماس در ساعات کاری (8.5 الی 14.30) یا شماره مستقیم روابط عمومی 44636410 اقدام نمایید.

پوستر

بروشور

فصل نامه

کتاب