1398-1-25

انجمن جهانی آلزایمر

34 امین کنفرانس بین المللی انجمن جهانی آلزایمر در سنگاپور

تعهد کشورهای جی 20 در بیانیه اوکایام


آخرین گزارش انجمن جهانی آلزایمر به مناسبت روز جهانی آلزایمر2019


شرح حال انجمن جهانی آلزایمر


گزارش روز جهانی بیماری آلزایمر - ۲۱سپتامبر ۲۰۱۸ : وضعیت تحقیقات دمانس درجهان، افق های نو


گزارش انجمن جهانی آلزایمر (۲۰۱۸) با عنوان: “برآورد ساعات مراقبت غیر حرفه ای در جهان”


گزارش انجمن جهانی آلزایمر به مناسبت ماه جهانی بیماری آلزایمر 2018


گزارش کنفرانس سالانه انجمن جهانی آلزایمر - 26 تا 29 جولای2018 - شیکاگو


گزارش انجمن جهانی آلزایمر 2018 با عنوان “پاسخ­های ملی به دمانس”


گزارش عملکرد و دست آوردهای سالیانه انجمن جهانی آلزایمر (۲۰۱۷)


گزارش انجمن جهانی آلزایمر (ADI)-2017


بیانیه انجمن آلزایمر جهانی-2017


گزارش انجمن جهانی آلزایمر در مورد مراقبت در دمانس (بیماری آلزایمر )2017


سازمان جهانی سلامت طرح جهانی دمانس را تصویب کرد_2017


در سی و دومین کنفرانس سالانه انجمن جهانی آلزایمر دمانس اولویت بهداشت جهانی قرار گرفت_2017


حضور انجمن آلزایمر ایران در سی و دومین کنفرانس جهانی آلزایمر کیوتو -ژاپن_2017


حضور انجمن آلزایمر ایران در سمینار شبکه همبستگی جهانی بیماری آلزایمر و دمانس


گزارش ۲۰۱۶ انجمن جهانی آلزایمر


دمانس و اثرات جهانی ناشی از آن_2015


موافقت سازمان جهانی بهداشت با طرح جهانی عملیاتی دمانس_2016


زنان و دمانس_2015


نتایج مثبت داروی جدید بیماری آلزایمر در مرحله سوم تحقیقات_2015


امکان کند کردن روند بیماری آلزایمر با درمان های مرتبط به آمیلوئید ها_2015


بررسی مراقبت دمانس در صحنه جهانی


ارتباط ویتامین D و دمانس


مصرف سیگارخطر ابتلاء به دمانس را افزایش میدهد


گزارش انجمن جهانی 2013 : کمبود مراقب در آینده


گزارش کنفرانس جهانی آلزایمر ۲۰۱۱ (تورنتو): نقش انجمن جهانی آلزایمر در صحنه بین المللی دمانس


فعالیت های ماه بیماری آلزایمر و گزارش ۲۰۱۰ در مورد وضعیت بیماری در جهان