1398-1-25

انجمن جهانی آلزایمر

تعهد کشورهای جی 20 در بیانیه اوکایام


آخرین گزارش انجمن جهانی آلزایمر به مناسبت روز جهانی آلزایمر2019


شرح حال انجمن جهانی آلزایمر


گزارش روز جهانی بیماری آلزایمر - ۲۱سپتامبر ۲۰۱۸ : وضعیت تحقیقات دمانس درجهان، افق های نو


گزارش انجمن جهانی آلزایمر (۲۰۱۸) با عنوان: “برآورد ساعات مراقبت غیر حرفه ای در جهان”


گزارش انجمن جهانی آلزایمر به مناسبت ماه جهانی بیماری آلزایمر 2018


گزارش کنفرانس سالانه انجمن جهانی آلزایمر - 26 تا 29 جولای2018 - شیکاگو


گزارش انجمن جهانی آلزایمر 2018 با عنوان “پاسخ­های ملی به دمانس”


گزارش عملکرد و دست آوردهای سالیانه انجمن جهانی آلزایمر (۲۰۱۷)


گزارش انجمن جهانی آلزایمر (ADI)-2017


بیانیه انجمن آلزایمر جهانی-2017


گزارش انجمن جهانی آلزایمر در مورد مراقبت در دمانس (بیماری آلزایمر )2017


سازمان جهانی سلامت طرح جهانی دمانس را تصویب کرد_2017


در سی و دومین کنفرانس سالانه انجمن جهانی آلزایمر دمانس اولویت بهداشت جهانی قرار گرفت_2017


حضور انجمن آلزایمر ایران در سی و دومین کنفرانس جهانی آلزایمر کیوتو -ژاپن_2017


حضور انجمن آلزایمر ایران در سمینار شبکه همبستگی جهانی بیماری آلزایمر و دمانس


گزارش ۲۰۱۶ انجمن جهانی آلزایمر


دمانس و اثرات جهانی ناشی از آن_2015


موافقت سازمان جهانی بهداشت با طرح جهانی عملیاتی دمانس_2016


زنان و دمانس_2015


نتایج مثبت داروی جدید بیماری آلزایمر در مرحله سوم تحقیقات_2015


امکان کند کردن روند بیماری آلزایمر با درمان های مرتبط به آمیلوئید ها_2015


بررسی مراقبت دمانس در صحنه جهانی


ارتباط ویتامین D و دمانس


مصرف سیگارخطر ابتلاء به دمانس را افزایش میدهد


گزارش انجمن جهانی 2013 : کمبود مراقب در آینده


گزارش کنفرانس جهانی آلزایمر ۲۰۱۱ (تورنتو): نقش انجمن جهانی آلزایمر در صحنه بین المللی دمانس


فعالیت های ماه بیماری آلزایمر و گزارش ۲۰۱۰ در مورد وضعیت بیماری در جهان