1398-1-25

از مغزتان استفاده کنید

مغزتان را فعال نگهدارید و لذت ببرید

از مغزتان استفاده کنید . هر فعالیتی که مغز شما را به چالش میکشد و شما از انجام آن لذت میبرید، مناسب است. از بازی ها ی فکری استفاده کنید و یا یک کتاب خوب بخوانید. جدول کلمات، جدول سودوکو یا دبلنا همه به فعال بودن مغز کمک میکنند. فراگیری یک زبان جدید میتواند بسیار جذاب باشد.

شواهد

فعالیت های ذهنی مانند مطالعه، بازیهای فکری، حل کردن جدول سودوکو یا بازی با کلمات و یا سرگرمیهائی چون دبلنا، شطرنج میتوانند به پیشگیری از بیماری آلزایمر کمک نمایند.

یک مطالعه نشان داد، خطر ابتلاء به دمانس در سالمندانی که ۴ روز در هفته جدول حل میکنند، ۴۷% کمتر از افرادیست که در هفته فقط یک بار جدول حل میکنند.

به نظر میاید که فعالیت های ذهنی باعث ارتباط بین سلولی میشوند و اگر چنین باشد می توان گفت که با وجود از بین رفتن سلول ها، مغز می تواند برای مدت طولانی خوب کار کند و هیچ علائمی از دمانس در فرد دیده نشود.

شماچه هدفی را باید دنبال کنید؟

فعالیت های جدید که مغز را به چالش می کشد را امتحان کنید و به کارهائی که در حال حاضر از آنها لذت میبرید و انجام می دهید، ادامه دهید.

چگونه باید انجام دهید؟

_ مجله، روزنامه و کتاب مطالعه کنید

_ از سر گرمی های ذهنی مانند سودوکو و شطرنج استفاده کنید

_ بازی با اعداد میتواند به ذهن کمک نماید

انجمن آلزایمر ایران