1398-1-25

کتاب بوی شکلات

به دنیای پدر بزرگ ها و مادربزرگ ها خوش آمدید. دنیایی که در نیمه شب آن می توان کیک پخت و آواز خواند.

آیا می دانید بیماری آلزایمر چیست؟

و آیا می دانید با پدربزرگ ها و مادریزرگ های مبتلا به آلزایمر چگونه باید رفتار کرد؟

"از اینکه با ما واضح و روشن صحبت می کنید و به حرف هایمان با دقت گوش می کنید سپاسگزاریم.

اگر رو در رو با ما صحبت کنید و فقط یک سوال در یک لحظه بپرسید، کمک بسیاری کرده اید.

حافظه کوتاه مدت ما بسیار ضعیف است اگر راجع به جیزی بار ها و بارها صحبت و تکرار می کنیم و این موضوع برای شما نکراری و خسته کننده است، کمک کنید تا این مسئله باعث بحث و جدال ما و شما نشود. زیرا بحث و جدال ممکن است برای ما آشفتگی و گیجی به همراه آورد.امکان دارد مسائل مختلف از دیدگاه ما با دیدگاه شما بسیار متفاوت باشد. به عنوان مثال : اصلاح صورت در نیمه شب، شاید برای شما مسخره به بنظر آید،ولی ما در شناخت زمان دچار مشکل هستیم."


پدیدآورندگان :

نویسنده:Bar Bara Mcguire

مترجم: اعظم حاج یوسفی (انجمن آلزایمر ایران)

بها : 7000 تومان

برای سفارش و دریافت این کتاب ، با شماره تلفن روابط عمومی 44636410 تماس بگیرید.