1398-1-25

کارکنان

کارکنان انجمن آلزایمر ایران

1-مدیر عامل : معصومه صالحی

2-مدیر اجرائی: مهرداد خوانساری

3-مسئول دفتر مدیریت : فاطمه نقنه

مالی:

1-مشاور مدیر عامل و مدیر امور مالی : جواد مقیمی اسکویی

2-مسئول امور مالی:رضا خالصی تویسرکانی

3-حسابدار : نسرین تکلو

آموزش ، پژوهش و پیشگیری :

1-کارشناس مسئول آموزش و پژوهش: دکتر الهه ظاهری
2- کارشناس مسئول بخش آموزش: منیژه احمدی

3-مسئول مرکز آموزش های مهارتی و حرفه ای : مهرزاد بابائی
4-مسئول بخش پیشگیری (طرح حساس) : مهرداد خوانساری

5-کارشناس آموزش مراقبین : اعظم حسین خان

روابط عمومی و بین الملل :

1-مسئول روابط بین الملل : فرانه کابلی (فرین)

2-سردبیر نشریه قاصد محبت : مهرداد خوانساری

3-اپراتور سایت : هانیه فرنوش

4-اپراتور سایت : ثمره قمی

5-کارشناس شبکه IT: رضا پیرعلی

امور اداری و پرسنلی :

کارشناس امور اداری: ندا پیمانه

مددکاری و امور بیماران:

1-مسئول امور درمانی بیماران : مینا احمدزاده

2-کارشناس ارشد روانشناس بالینی: سمیه برزگر

3-کارشناس مشاوره و تست: پروین سپهری

4-مددکار اجتماعی :مریم فخر حسینی

5-امور اداری مرکز: خانم نظری
6-داوطلب : خانم محمدی
کادر درمان:

1-متخصص مغزواعصاب : دکتر محمد صیاد نصیری
2-متخصص مغزواعصاب : دکتر موسی عطارزاده

3-متخصص مغزواعصاب : دکتر مریم عابدنظری
4-متخصص اعصاب و روان : دکتر غلامرضا حاجتی

5-متخصص اعصاب و روان : دکترعلی ناظری

6-متخصص اعصاب و روان : دکتر رضا باریکانی

7-متخصص اعصاب و روان : دکتر افشین اعتضادی

8-متخصص اعصاب و روان : دکتر پریوش خدرزاده

مرکز توانبخشی روزانه قاصدک

1-مسئول فنی : معصومه صالحی
2-مسئول مرکز : یوسف شکارتبار
3-کارشناس ارشد فیزیوتراپی: مهدا خوانساری

4-کارشناس ارشد حرکات اصلاحی : نکیسا زندگانی

5-کارشناس مددکاری: مریم فخر حسینی

6-کارشناس اداری :فاطمه نقنه

7-مربی : فاطمه ابراهیمی فر

8-مربی/مراقب : بهجت مسلمی

9-خدمات/مراقب: خانم زنگنه

10-داوطلبان : دکتر جمعه پور، خانم سلیمی، خانم باروند، خانم مصباح، فریده علیزاده، نسرین احمدخان، الهه مشهدی زاده، خانم یاوری، بهاران خادمان

تدارکات و تاسیسات :

1-مهدی فرج الهی

2-رضا اسدی

خدمات :

1- زهرا صادقیان

2-بهنام عباسی

3-رضا علیپور

نمایندگان فعال طرح حساس (داوطلب) :

1-مهین مجد

2-زهرا باروند

3-عظیمه کوپائی

4-بهجت نگهبان

5-مهناز نیک بخش

6-مینو هاشم نیا

7-نسرین گودرزی

8-نسرین مصباح

مدرسین طرح حساس (داوطلب) :

1-شیرین پورپاکی (مدرس زبان)

2-مهری خوانساری (مدرس زبان)

3-مهوش گیتو (مدرس زبان)

4-سعیده طاهباز (مدرس یوگا)

5-نسرین علیزاده (مدرس زبان)