1398-1-25

کارکنان

کارکنان انجمن آلزایمر ایران

1-مدیر عامل : معصومه صالحی
2-مدیر اجرائی: مهرداد خوانساری
3- مسئول دفتر مدیریت : فاطمه نقنه

مالی:

1-مشاور مدیر عامل و مدیر امور مالی : جواد مقیمی اسکویی
2-مسئول امور مالی:رضا خالصی تویسرکانی
3-حسابدار : نسرین تکلو


آموزش ، پژوهش و پیشگیری :

1-کارشناس مسئول آموزش: دکتر سارا ذریعه
2- کارشناس مسئول پژوهش: دکتر مینا احمدزاده

2-کارشناس مرکز آموزش های مهارتی و حرفه ای : فروغ حاجتی
3-مسئول بخش پیشگیری (طرح حساس) : مهرداد خوانساری
4-کارشناس آموزش مراقبین : دکتر سارا ذریعه


امور بین الملل و روابط عمومی :

1-مسئول روابط بین الملل : فرانه کابلی (فرین)
2- مسئول روابط عمومی :نرگس جهانی تابش
3-سردبیر نشریه قاصد محبت : مهرداد خوانساری
4-اپراتور سایت : هانیه فرنوش
5-اپراتور سایت : ثمره قمی
6-کارشناس شبکه IT: مهندس رضا پیرعلی


امور اداری و پرسنلی :

کارشناس امور اداری: ندا پیمانه


مددکاری و امور بیماران:

1-مسئول امور درمانی بیماران : سمیه برزگر
2-کارشناس ارشد مشاوره وتست : نسرین احمد خان کرد
3-کارشناس ارشد مشاوره وتست : سمیه برزگر
4-کارشناس ارشد مشاوره وتست :بهاره محمد جعفر
5- کارشناس مشاوره وتست :پروین سپهری
6- کارشناس مددکار اجتماعی :مریم فخر حسینی


درمانگاه حافظه (تخصصی داخلی)

1-مسئول فنی درمانگاه تخصصی داخلی حافظه :دکتر محمد ناصر ابراهیمی
2-مدیر داخلی درمانگاه : مهرداد خوانساری
3-متخصص مغزواعصاب :دکتر محمد صیاد نصیری
4-متخصص مغزواعصاب : دکتر مریم عابدنظری
5-متخصص مغزواعصاب : دکتر موسی عطارزاده
6-متخصص اعصاب و روان :دکتر غلامرضا حاجتی
7-متخصص اعصاب و روان : دکتر پریوش خدرزاده
8-متخصص اعصاب و روان : دکترعلی ناظری
9- متخصص داخلی قلب و عروق :دکتر پریسا مولایی
10-متخصص داخلی : دکتر محمد ناصر ابراهیمی
11 - متخصص طب سالمندی : دکتر شیما رئیسی
12 - متخصص طب سالمندی : دکتر علیرضا پسیانی
13-دکترا داروسازی (داوطلب): دکتر شیوا نظرداد


مرکز توانبخشی روزانه قاصدک

1-مسئول فنی : معصومه صالحی
2- مسئول مرکز: بهاره محمد جعفر
3- کارشناس ارشد فیزیوتراپی: مهدا خوانساری
4-کارشناس ارشد حرکات اصلاحی : نکیسا زندگانی
5-کارشناس مددکاری: مریم فخر حسینی
6-کارشناس اداری :فاطمه نقنه
7-
مربی : فاطمه ابراهیمی فر


داوطلبان فعال :

دکتر جمعه پور، خانم سلیمی، خانم باروند، فریده علیزاده، نسرین احمدخان، الهه مشهدی زاده، خانم یاوری، بهاران خادمان


تدارکات و تاسیسات :

مهدی فرج الهی


خدمات:

1-زهره بافنده
2-فاطمه زنگنه
3-رضا علیپور
4-بهنام عباسی


نمایندگان فعال طرح حساس (داوطلب) :

1-مهین مجد
2-زهرا باروند
3-عظیمه کوپائی
4-بهجت نگهبان
5-مهناز نیک بخش
6-مینو هاشم نیا
7-نسرین گودرزی


مدرسین طرح حساس (داوطلب) :

1-شیرین پورپاکی (مدرس زبان)
2-مهری خوانساری (مدرس زبان)
3-مهوش گیتو (مدرس زبان)
4-سعیده طاهباز (مدرس یوگا)
5-نسرین علیزاده (مدرس زبان)