1398-1-25

کارکنان

کارکنان انجمن آلزایمر ایران

1-مدیر عامل : معصومه صالحی

2-مدیر اجرائی: مهرداد خوانساری

3-مسئول دفتر مدیریت : فاطمه نقنه

مالی:

1-مشاور مدیر عامل و مدیر امور مالی : جواد مقیمی اسکویی

2-مسئول امور مالی:رضا خالصی تویسرکانی

3-حسابدار : نسرین تکلو

آموزش ، پژوهش و پیشگیری :

1-کارشناس مسئول آموزش و پژوهش: دکتر الهه ظاهری

2-مسئول مرکز آموزش های مهارتی و حرفه ای : مهرزاد بابائی

3-مسئول بخش پیشگیری (طرح حساس) : مهرداد خوانساری

4-کارشناس آموزش مراقبین : اعظم حسین خان

امور بین الملل و روابط عمومی :

1-مسئول روابط بین الملل : فرانه کابلی (فرین)

2- مسئول روابط عمومی :نرگس جهانی تابش

3-سردبیر نشریه قاصد محبت : مهرداد خوانساری

4-اپراتور سایت : هانیه فرنوش

5-اپراتور سایت : ثمره قمی

6-کارشناس شبکه IT: رضا پیرعلی

امور اداری و پرسنلی :

کارشناس امور اداری: ندا پیمانه

مددکاری و امور بیماران:

1-مسئول امور درمانی بیماران : سمیه برزگر

2-کارشناس ارشد مشاوره وتست : نسرین احمد خان کرد

3-کارشناس ارشد مشاوره وتست : سمیه برزگر

4-کارشناسا ارشد مشاوره وتست :بهاره محمد جعفر

5- کارشناس مشاوره وتست :پروین سپهری

6- کارشناس مددکار اجتماعی :مریم فخر حسینی

درمانگاه حافظه (تخصصی داخلی)

1-مسئول فنی درمانگاه تخصصی داخلی حافظه :دکتر محمد ناصر ابراهیمی

2-مدیر داخلی درمانگاه :مهرداد خوانساری

3-متخصص مغزواعصاب :دکتر محمد صیاد نصیری

4-متخصص مغزواعصاب : دکتر مریم عابدنظری

5-متخصص مغزواعصاب : دکتر موسی عطارزاده

6-متخصص اعصاب و روان : دکتر افشین اعتضادی

7-متخصص اعصاب و روان : دکتر رضا باریکانی

8-متخصص اعصاب و روان :دکتر غلامرضا حاجتی

9-متخصص اعصاب و روان : دکتر پریوش خدرزاده

10-متخصص اعصاب و روان : دکترعلی ناظری

11- متخصص داخلی قلب و عروق :دکتر پریسا مولایی

12-متخصص داخلی : دکتر محمد ناصر ابراهیمی

13-دکترا داروسازی (داوطلب): دکتر شیوا نظرداد

مرکز توانبخشی روزانه قاصدک

1-مسئول فنی : معصومه صالحی

2- مسئول مرکز: بهاره محمد جعفر

3- کارشناس ارشد فیزیوتراپی: مهدا خوانساری

4-کارشناس ارشد حرکات اصلاحی : نکیسا زندگانی

5-کارشناس مددکاری: مریم فخر حسینی

6-کارشناس اداری :فاطمه نقنه

7-مربی : فاطمه ابراهیمی فر

داوطلبان : دکتر جمعه پور، خانم سلیمی، خانم باروند، خانم مصباح، فریده علیزاده، نسرین احمدخان، الهه مشهدی زاده، خانم یاوری، بهاران خادمان

تدارکات و تاسیسات :

مهدی فرج الهی

خدمات:

1-زهره بافنده

2-فاطمه زنگنه

3-رضا علیپور

4-بهنام عباسی

نمایندگان فعال طرح حساس (داوطلب) :

1-مهین مجد

2-زهرا باروند

3-عظیمه کوپائی

4-بهجت نگهبان

5-مهناز نیک بخش

6-مینو هاشم نیا

7-نسرین گودرزی

8-نسرین مصباح

مدرسین طرح حساس (داوطلب) :

1-شیرین پورپاکی (مدرس زبان)

2-مهری خوانساری (مدرس زبان)

3-مهوش گیتو (مدرس زبان)

4-سعیده طاهباز (مدرس یوگا)

5-نسرین علیزاده (مدرس زبان)