1398-1-25

صاحبان اصلی

 

group_leader_800_clr_11526

 

صاحبان اصلی انجمن

 

در حقیقت اعضای اصلی  و صاحبان انجمن آلزایمر ایران، افراد مبتلا به بیماری آلزایمر و خانواده ی این عزیزان می باشند، همچنین نیکوکاران و خیرین که با کمک های مادی و معنوی مستمر خود موجب پیشبرد اهداف انجمن می گردند.