1399-8-25

آمار شیوع دمانس و بیماری آلزایمر

آمار شیوع دمانس و بیماری آلزایمر

آمار شیوع دمانس و بیماری آلزایمر طبق آخرین گزارش سازمان بهداشت جهانی (منتشر شده در سال 2017)، هم اکنون در دنیا در هر 3 ثانیه یک نفر به بیماری آلزایمر و دمانس مبتلا می شود. در حال حاضر در جهان بیش از 50 میلیون نفر به بیماری آلزایمر مبتلا هستند و تا سال 2030 این تعداد به بیش از 65 میلیون نفر افزایش خواهد یافت.

در حقیقت در هر سال 10 میلیون نفر به جمعیت دمانس اضافه می شود. و این تعداد برابر جمعیت کشور سوئیس است. همچنین آخرین گزارش شیوع ابتلاء به دمانس در ایران نشان می دهد که در هر 11 و نیم دقیقه یک نفر به آن مبتلا می گردد.

باید اضافه نمود که حدود 70 درصد از افراد مبتلا در کشورهای در حال توسعه می باشند در حالیکه 89 درصد هزینه ی جهانی در کشورهای پیشرفته صرف می شود.