1399-7-25

آینده مراقب و مراقبت در بیماری آلزایمر

نگاه به آینده در مراقب و مراقبت

آینده مراقب و مراقبت در بیماری آلزایمر. اگر بیمار شما در مراحل اولیه بیماری است، شاید بتوانید در مورد آینده و برخی از مسائل مربوط به آن، با او صحبت و مشورت نمایید. این کار باعث می شود تا بعدها یعنی زمانی که مجبور به تصمیم گیری درباره مسائل مختلف هستید احساس بهتری داشته باشید. همچنین صحبت با بیمار در مورد آینده (بخصوص مسائل اقتصادی) باعث تقویت عزت نفس و حس استقلال بیمار می شود.

گاهی اوقات فکر کردن در مورد آینده برای بیمار و یا سایر اعضاء خانواده بسیار دردناک است، اگر چنین باشد ممکن است مجبور باشید که خود به تنهایی برنامه ریزی کنید.

نکات زیر در امر برنامه ریزی برای آینده به شما کمک خواهند نمود:

 • کسب اطلاعات در رابطه با بیماری آلزایمر و نحوه پیشرفت آن
 • کسب اطلاعات درباره مراقبت های مورد نیاز در هر مرحله از بیماری
 • مشخص نمودن موسسات و افرادی که در مسیر بیماری می توانند شما را یاری نمایند
 • شرکت در کلاسهای حمایتی انجمن آلزایمر ایران
 • مشخص نمودن میزان وقت آزاد خود که می توانید صرف مراقبت از بیمار کنید
 • مراقبت از بیمار چه اثراتی بر زندگی زناشویی، فرزندان و شغلتان خواهد داشت؟
 • نحوه درگیر نمودن سایر اعضای خانواده و مشخص نمودن میزان مورد نیاز مشارکت هر یک
 • برآورد هزینه های مراقبت و بررسی منابع موجودِ مالی. با توجه به اینکه مراقبت از بیمار مبتلا به آلزایمر پرهزینه است.
 • پیش بینی مسائل قانونی و حقوقی و انجام اقدامات لازم جهت مشاوره با افراد متخصص همچون وکیل، مشاور حقوقی و ...
 • پیش بینی تغییرات لازم در منزل جهت مراقبت از بیمار مبتلا به دمانس (ایمنی در منزل)
 • برنامه ریزی برای زندگی و آینده ی خود

آیا شما همسر یک بیمار مبتلا به دمانس هستید؟

درصورتیکه همسر یک بیمار مبتلا به دمانس هستید، ممکن است مسائل زیر را تجربه کنید:

 • وضعیت شما در آینده تغییر خواهد کرد. ممکن است بدلیل آنکه دیگر نمی توانید بسیاری از مسائل را با همسرتان در میان بگذارید، با او صحبت کنید و یا حتی به او تکیه نمایید، گاهی احساس کنید که نه بخشی از یک زوج هستید و نه یک فرد بیوه و مجرد.
 • ممکن است ارتباطات شما با دوستان قدیمی کمرنگ شود و همچنین برقراری دوستی های جدید نیز با وجود همسر بیمار و داشتن مسئولیت مراقبت از وی می تواند دشوار باشد و این موضوع باعث تنهایی مضاعف شما گردد.
 • با پیشرفت بیماری و نیاز روزافزون مراقبت از بیمار ممکن است احساس کنید، زندگی فردی خود را از دست داده اید، زمانی برای تفریح ندارید و خود را با بیمار تنها بیابید.

با پیشرفت بیماری، روابط میان شما و همسرتان تغییر می کند. برای بسیاری از مراقبین، این تغییرات مانع تداوم تعهد نسبت به یک رابطه ی تغییر یافته نمی باشد. بلکه به معنی برقراری رابطه ای جدید است.