1398-1-25

انجمن های آلزایمر استان ها

پیرو انعقاد تفاهم نامه انجمن دمانس و آلزایمر ایران و صندوق بازنشستگی کشور در راستای ایجاد زمینه همکاری های مشترک و هم افزایی برای تحقق مسولیت های اجتماعی ، اهداف مشترک و گسترش همکاری های فی مابین جهت ارائه خدمات علمی، آموزشی، تحقیقاتی و دیگر موضوعات مرتبط با بیماری آلزایمر، کارگاه های آموزشی در مورد شناخت بیماری ، پیشگیری، کاهش ابتلا و مراقبت از افراد مبتلا به بیماری آلزایمر برگزار گردید. در این کارگاه های آموزشی که در شهر تهران و مشهد برگزار شد کارشناسان بازنشسته صندوق بازنشستگی که از کلیه استان ها شرکت نموده بودند توسط کارشناسان و متخصصان انجمن آموزش های لازم را کسب و موفق به دریافت گواهینامه شدند. پیرو اهداف از پیش تعیین شده برای برگزاری کارگاهها، این کارشناسان آمادگی خود را جهت راه اندازی انجمن های آلزایمر در استان های خود اعلام نمودند.

انجمن آلزایمر ایران ضمن مکاتبه با روسای محترم دانشگاه های علوم پزشکی و معرفی افراد آموزش دیده فوق الذکر فعالیت خود را در جهت گسترش انجمن های فعال آغاز نموده است.

تاسیس انجمن های آلزایمر استانی که باهمکاری دانشگاههای علوم پزشکی، صندوقهای بازنشستگی استانها و انجمن دمانس و الزایمر ایران انجام می شود با هدف افزایش دانش جامعه ، مراقبین افراد مبتلا، پیشگیری و کاهش ابتلا و درنتیجه افزایش کیفیت زندگی عزیزان سالمند و افراد مبتلا می باشد

رسآلت انجمن آلزایمرایران، تشکیل گروه های حمایت کننده جهت آموزش و حمایت افراد مبتلا و مراقبین و در نهایت ارتقاء کیفیت زندگی آنان است، امید است که با راه اندازی انجمن های استانی این مهم نیز، تامین گردد

تعامل با انجمن های آلزایمر استان ها (کمک در جهت تاسیس انجمن آلزایمر در استانها)


انجمن های آلزایمر استانی که مجوز گرفته و فعالیت می کنند:

بوشهر خراسان جنوبی(بیرجند)سیستان و بلوچستان(زاهدان)

فارس(شیراز)

قزوین قم کردستان(سنندج)کرمان
کرمانشاهلرستان مرکزی(اراک) همدان
یزد