1398-11-25

استفاده از دارو جهت کنترل اختلالات رفتاری در افراد مبتلا به دمانس

استفاده از دارو جهت کنترل اختلالات رفتاری در افراد مبتلا به دمانس

کنترل اختلالات رفتاری در افراد مبتلا به دمانس با استفاده از دارو. اختلالات روانی/ رفتاری در افراد مبتلا به دمانس شایع، ناراحت کننده و در افراد مختلف، متفاوت است.

ممكن است در مورد استفاده از دارو جهت كنترل رفتارهاي مشكل زا مطالب مختلفي شنيده باشيد. مداخله دارویی و استفاده از آرامبخش ها یکی از روش های درمان است. هرچند که استفاده از داروها به دلیل عوارض جانبی و تاثیرات محدود قابل بحث است.