1398-1-25

لرستان

مدیر عامل: آقای علی تیموری الوار

شماره ثبت: 1007

ادرس: خرم آباد- بلوار ولایت - نگارستان 16 - ساختمان معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

تلفن: 06633202970


اخبار و فعالیت ها:

انجمن آلزایمر استان لرستان تاسیس شد_آذر97

انتخاب اعضای هیات مدیره انجمن آلزایمر لرستان_آذر96