1399-12-25

بیماری پیک مرتبط با دمانس

بیماری پیک مرتبط با دمانس

بیماری پیک از جمله بیماری های نادر ارثی است. که دمانس نوع لوب پیشانی و گیجگاهی را ایجاد میکند.

- بیشتر بچه های در سنین مدرسه را تحت تاثیر قرار می دهد ولی در هر زمان از کودکی تا بزرگسالی ممکن است اتفاق بیافتد.
- این بیماری در اثر ناتوانی بدن در کنترل کلسترول رخ می دهد و باعث از دست رفتن توانایی حرکت و سختی در راه رفتن و نیز اشکال در بلع خوراک می گردد.
- افرادیکه علائم بیماری در آنها در سنین نوجوانی و جوانی بروز می کند به احتمال بیشتری در آینده به دمانس مبتلا می شوند.
- محققان موفق به کشف ژنی که عامل بروز این بیماریست شده اند ولی هنوز درمانی برای آن نیافته اند.