1398-1-25

کردستان

مدیر عامل: آقای همایون جنتی

شماره ثبت: 703

آدرس: کردستان-سنندج _ خیابان اردلان ، اداره آموزش و پرورش ناحیه ۲ سنندج، شورای پیشکسوتان، کدپستی : ۳۴۴۸۳ _ ۶۶۱۳۹

تلفن: 087133157305


اخبار و فعالیت های سفیران انجمن آلزایمر ایران در کردستان

همایش اجتماعی سالمندی و ارتباط آن با بیماری آلزایمر_13مهر98

جلسه با هیئت امنا انجمن آلزایمر کردستان_مهر98

انجمن آلزایمر کردستان در ماه جهانی آلزایمر1398-2019

همایش یک روزه فشارخون و ارتباط آن با بیماری آلزایمر _تیر98

همایش یک روزه ی اجتماعی بیماری آلزایمر در سنندج_اردیبهشت98


گزارش فعالیت های دی 97

انجمن آلزایمر استان کردستان به شماره هفتصد وسه ثبت گردید. (آبان 97)

همایش اجتماعی بیماری آلزایمر (به مناسبت ماه جهانی آلزایمر) در سنندج ، مهرماه 97

گزارش انتخابات هیئت مدیره انجمن آلزایمر استان کردستان_شهریور97

گزارش فعالیت های تیر 97

گزارش فعالیت های خرداد 97

گزارش فعالیت های اردیبهشت 97

گزارش فعالیت های فروردین 97


گزارش فعالیت های بهمن 96

گزارش فعالیت های آذر 96

گزارش فعالیت های آبان 96

دوره علمی آموزشی” پیشگیری از بیماری آلزایمر ” در سالن همایش کانون امام خمینی (آبان 96)

جلسه هیئت موسس انجمن آلزایمر کردستان (مرداد ۹۶)

سمینار آشنایی با بیماری آلزایمر برای بازنشستگان در سالن اجتماعات بیمارستان بعثت (فروردین ۹۶)


جلسه کارگروه سفیران بیماری آلزایمر کردستان (دی 95)