مشخصات فرد مبتلا به دمانس

"افراد مبتلا به دمانس و بیماری آلزایمر ممکن است از منزل خارج شوند و راه برگشت را فراموش نمایند و دچار سانحه شوند. به منظور پیشگیری از هرگونه واقعه ناخوشایند، تفاهم نامه های همکاری بین انجمن دمانس و آلزایمر ایران، سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی در حال انعقاد است. خانواده هایی که از عزیزان مبتلا به بیماری آلزایمر مراقبت می کنند، می توانند اسامی و مشخصات کامل فرد مبتلا را ثبت نمایند تا در صورت گم شدن این عزیزان، بتوان با همکاری این سه نهاد، مسیر بازگشت ایمن به منزل را هموار نمود. "انتخاب عکس

مشخصات تکمیلی فرد مبتلا به دمانس

مشخصات همراه

مشخصات بستگان

آدرس

مشخصات تکمیل کننده فرم