مشخصات فرد مبتلا به دمانس

"افراد مبتلا به دمانس و بیماری آلزایمر ممکن است از منزل خارج شوند و راه برگشت را فراموش نمایند و دچار سانحه شوند. به منظور پیشگیری از هرگونه واقعه ناخوشایند، تفاهم نامه های همکاری بین انجمن دمانس و آلزایمر ایران، سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی در حال انعقاد است. خانواده هایی که از عزیزان مبتلا به بیماری آلزایمر مراقبت می کنند، می توانند اسامی و مشخصات کامل فرد مبتلا را ثبت نمایند تا در صورت گم شدن این عزیزان، بتوان با همکاری این سه نهاد، مسیر بازگشت ایمن به منزل را هموار نمود. "



انتخاب عکس

مشخصات تکمیلی فرد مبتلا به دمانس

مشخصات همراه

مشخصات بستگان

آدرس

مشخصات تکمیل کننده فرم