فعالیت ها

درباره دمانس و بیماری آلزایمر
تشخیص، درمان ، مراقبت ، حمایت
آموزش و پژوهش
تعامل با انجمن های آلزایمر استان ها
دوستداران افراد مبتلا به دمانس
کلینیک تخصصی داخلی حافظه

آخرین اخبار

ثبت نام دوره سالمندیاری با گرایش دمانس و بیماری آلزایمر

مراقبت از سالمند به صورت حرفه ای
19  بهمن  1401
دومین کارگاه آموزش تست های تشخیصی جهت اجرای طرح غربالگری در استان قزوین در روزهای هشتم، نهم و دهم بهمن ماه در شهر قزوین برای 90 نفر از کارشناسان معرفی شده برگزارگردید.
تائید این دارو برای درمان درمرحله اول بیماری آلزایمرتوسط سازمان غذا و داروی آمریکا، اف.دی.ای (FDA) درآمریکا تسریع شده است.
در هفته های اخیر تائید دارویی به نام لوکانماب توسط سازمان غذا و داروی ایالات متحده امریکا توجه محققان دارویی و رسانه های بین المللی را به خود جلب کرده است.
احتمال شناسائی بیماری آلزایمر ده سال پیش از بروز علائم با استفاده از نشانگر های مبتنی بر خون
اولین کارگاه آموزش تست های تشخیصی جهت اجرای طرح غربالگری در استان یزد در روزهای یکم و دوم و سومبهمن ماه در شهر یزد برای 76 نفر از کارشناسان معرفی شده برگزارگردید.
دوره جدید کلاس آموزش مراقبین افراد مبتلا به دمانس(به صورت حضوری و آنلاین)