اهداف راهبردی

هدف اول – قرار دادن دمانس و بیماری آلزایمر در اولویت بهداشت کشور

انجمن آلزایمر ایران تلاهاش‌های کشوری در جهت اطلاع‌رسانی در مورد بیماری و حمایت از آن رهبری خواهد کرد و همچنین پیگیری‌های انجمن های عضو را در استان‌های خود در این راستا حمایت می‌نماید.

انجمن آلزایمر ایران با گروه‌های زیر همکاری می کند :

– دفتر ریاست جمهوری و مجلس

– وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه‌های علوم پزشکی

– وزارت رفاه و بهزیستی کشور

– وزارت آموزش و پرورش

– سازمان برنامه و بودجه

– صندوق‌های بازنشستگی

– نیروی انتظامی

– سازمان‌های مردم نهاد مانند انجمن‌های بیماری‌های غیرواگیر و مزمن

– بخش خصوصی

فعالیت‌های ما در جهت طرح‌های ملی دمانس وبیماری آلزایمر و پیش بینی بودجه لازم در کشور متمرکز می‌باشد.

ما خواستار بهبود عملکرد نظام سلامت و مراقبت در حوزه دمانس هستیم. این باید شامل جوامع پذیرای دمانس؛ تشخیص به موقع؛ حمایت بعد از تشخیص؛ مراقبت فرد محور برای افراد مبتلا؛ حمایت و آموزش برای خانواده ها و مراقبین؛ دسترسی به خدمات ویژه دمانس در جامعه و خانه‌های مراقبتی؛ ایجاد مراقبت دمانس؛ تدابیر لازم جهت کاهش عوامل خطر؛ استفاده از تکنولوژی؛ آموزش نیرو؛ شفافیت در نتایج مراقبت؛ و تحقیق درباره بهترین روش‌ها در ارائه مراقبت

سعی شود تا حقوق افراد مبتلا به دمانس برابر با کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل اجرائی شود

همکاری با انجمن همبستگی جهانی دمانس، انجمن‌های آلزایمر استانی، انجمن‌های بیماری‌های غیر واگیر وهمچنین با دیگر سازمان‌های حرفه ای و غیردولتی

هدف دوم: اطلاع رسانی

انجمن آلزایمرایران همچنان به اطلاع رسانی درباره بیماری آلزایمر و دیگر دمانس‌ها  ادامه خواهد داد

انجمن آلزایمر ایران

– ماه و روز بیماری آلزایمر را تبلیغ و حمایت می‌کند

– کنفرانس سالانه علمی و اجتماعی را برگزار می‌نماید

– با انجمن جهانی آلزایمر تعامل دارد

– خواستار شرکت بیشتر افراد مبتلا به دمانس در انجمن های عضو می‌باشد

– خواستار ایجاد وتوسعه جوامع پذیرای دمانس و دادن اطلاعات لازم در مورد طرح‌های مذکور به اعضاء

– انتشار اطلاعات معتبر بر روی وب سایت انجمن آلزایمر ایران در مورد دمانس و بیماری آلزایمر که شامل سیاست‌های مرتبط به دمانس نیز می‌شود

– تعامل با اعضاء جهت افزایش فرصت‌های ارتباطی شامل ارتباطات شبکه‌های اجتماعی

هدف سوم: تقویت اعضاء

انجمن آلزایمر ایران، انجمن‌های در حال تأسیس و تأسیس یافته را با طرح‌های مناسب توانمند می‌سازد تا آنها بتوانند افراد مبتلا به دمانس را حمایت نمایند و یاری رسانند.

انجمن آلزایمر ایران:

– بطور فعال با انجمن‌های تاسیس یافته و انجمن‌های بالقوه در ارتباط است تا آنها را تقویت و حمایت نماید به ویژه در استان‌های محروم

– بطور مستمرفعالیت‌های اعضاء را بازنگری می نماید تا نیازهایشان را ارزیابی نماید

– برگزاری برنامه‌های آموزشی مورد نیاز برای اعضای استانی

– تسهیل، ترغیب و به اشتراک گذاشتن بهترین روش‌ها و تجربیات در بین اعضاء

– طرح آموزش به افرادی که آموزش می‌دهند را برای اعضاء اجرائی می‌نماید

هدف چهارم: انجمن آلزایمر ایران، تحقیقات در مورد مراقبت، اپیدمیولوژی وکشف درمان مؤثر راتسهیل و ترغیب می‌نماید.

انجمن آلزایمر ایران

– شرکت در آزمایش‌های بالینی را تشویق می‌نماید و اطلاعات آنها را منتشر می‌کند

– ایجاد بانک اطلاعاتی دمانس مبتنی برشواهد جهت تسهیل سیاست بهتر

– تسهیل انتقال دانش بین تحقیق و اجرا

هدف پنجم: در راستای اجرائی کردن برنامه راهبردی، انجمن آلزایمر ایران از تکنولوژی و ارتباطات بروز استفاده و حتی الامکان بودجه مورد نیاز را تامین خواهد کرد.

انجمن آلزایمر ایران:

– جهت اجرائی کردن اهداف، انجمن آلزایمر ایران تامین بودجه خواهد نمود

– سیستم ای.تی. و ارتباطات را توسعه خواهد داد تا بهتر بتواند ذینفعان را مطلع سازد

در این بخش

اهداف راهبردی

  • هدف اول – قرار دادن دمانس و بیماری آلزایمر در اولویت بهداشت کشور
  • هدف دوم: اطلاع رسانی
  • هدف سوم: تقویت اعضاء
  • هدف چهارم: انجمن آلزایمر ایران، تحقیقات در مورد مراقبت، اپیدمیولوژی وکشف درمان مؤثر راتسهیل و ترغیب می‌نماید.
  • هدف پنجم: در راستای اجرائی کردن برنامه راهبردی، انجمن آلزایمر ایران از تکنولوژی و ارتباطات بروز استفاده و حتی الامکان بودجه مورد نیاز را تامین خواهد کرد.