فعالیت ها

درباره دمانس و بیماری آلزایمر
تشخیص، درمان ، مراقبت ، حمایت
آموزش و پژوهش
تعامل با انجمن های آلزایمر استان ها
دوستداران افراد مبتلا به دمانس
کلینیک تخصصی داخلی حافظه

آخرین اخبار

ثبت نام دوره سالمندیاری با گرایش دمانس و بیماری آلزایمر

مراقبت از سالمند به صورت حرفه ای
18  آذر  1400
هفتمین سمینار علمی دارای ۳ امتیاز بازآموزی
انجمن دمانس و آلزایمر ایران با همکاری "مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی، با توجه به نیاز جامعه و خانواده ها، اقدام به برگزاری دوره سالمندیاری با گرایش دمانس و آلزایمر نموده است.
مصاحبه حمید مقدس کارگردان سریال آلزایمر با سایت هنرمند در مورد فیلم کوتاه (( قهوه سرد))
حفظ و ارتقا کیفیت زندگی مراقبین افراد مبتلا به دمانس و بیماری آلزایمر

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر در مورد شما صدق می کند؟