فعالیت ها

درباره دمانس و بیماری آلزایمر
تشخیص، درمان ، مراقبت ، حمایت
آموزش و پژوهش
تعامل با انجمن های آلزایمر استان ها
دوستداران افراد مبتلا به دمانس
مشارکت در فعالیت های ما

آخرین اخبار

برگزاری دوره سالمندیاری با گرایش دمانس و بیماری آلزایمر

مراقبت از سالمند به صورت حرفه ای
5  مهر  1399
درآینده نزدیک، ایران سومین کشور سالمند جهان می‌شود
نوید اجرایی شدن طرح عملیاتی دمانس برای افراد مبتلا و مراقبین با سخنان دکتر جغتایی مشاور وزیر در حوزه توانبخشی
انجمن جهانی آلزایمر می گوید، معماری و طراحی دمانس 30 سال عقب است: دمانس را باید یک کم توانی دانست

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر در مورد شما صدق می کند؟