فعالیت ها

درباره دمانس و بیماری آلزایمر
تشخیص، درمان ، مراقبت ، حمایت
آموزش
تعامل با انجمن های آلزایمر استان ها
پژوهش
مشارکت در فعالیت های ما

آخرین اخبار

بیانیه دوستداران افراد مبتلا به دمانس و بیماری آلزایمر

28  آبان  1398
کارآموزی دانشجويان پرستاری سالمندی دانشگاه شاهد
22 اکتبر 2019 - شرکت های داروئی بیوژن و ایزای اعلام کردند برای ثبت داروی خود با نام ادوکنوماب جهت ورود به بازار اقدام نموده اند.
کارآموزی دانشجويان پرستاری دانشگاه شاهد

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر در مورد شما صدق می کند؟