ساعت کاری انجمن:

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 14 می باشد.

آدرس

تهران، شهرک اکباتان، میدان بسیج، ابتدای خروجی به سمت ستاری شمال، رو به روی شهرداری ناحیه 6

کدپستی: 1396956144

ایمیل

alzheimer.iran@yahoo.com

تلفن

021-44673332

021-44694438

تلفن

021-44673332

021-44694438

ارسال پیام

 

ارسال پیام