سرانجام تو را

در وجود با صفا و دست های نوازشگر مراقبین بیماران

در گرمای مطبوع زندگی از خودگذشتگان

در صبوری و شکیبایی فروتنانه پرستاران

در نگاه مثبت و خوش بینی واقع گران به رخدادهای پیش روی

در شکوه و عظمت نیک اندیشی فرهیختگان

در اشک شوق بیماران شفایافتگان

در لبخند ستایشگر و شیرین بیماران به مراقبین دلسوز خود

در مقاومت و استواری شیرزنان و شیرمردان

در اندیشه نوین و دید وسیع نخبگان

در دلهای سرشار از محبت و فداکاری خوش سیرتان

در خرمی و شادابی طبیعت دلربا

در نوازش نوازشگران مهربان و فروتنان

در نیک اندیشی خدمتگزاران بیماران لاعلاج جامعه بویژه خادمان دلسوز و کارشناسان محبوب انجمن آلزایمر ایران

یـــــــــافتــــــــم

و پناهگاه امنی در دل و جانم برایت مهیا کرده ام

 آقای احمدحسنانی (مراقب) _ اسفند 1394