هر کسی از هر رده سنی می تواند دوستدار افراد مبتلا به دمانس باشد…

دوستداران افراد مبتلا به دمانس

دوستدار افراد مبتلا به دمانس کمی بیشتردرمورد تجربه زندگی با دمانس می آموزد و بعد درعمل، درک خود را از این یافته پیاده می کند – هر کسی از هررده سنی می تواند دوستدار افراد مبتلا به دمانس باشد به شرطی که درجلسات آموزشی مجازی دوستدار افراد مبتلا به دمانس شرکت کند تا بیشتردر مورد بیماری بیاموزد و با کمک های هرچند کوچک مانند گپ با دوستان در مورد دمانس و معرفی انجمن دمانس و آلزایمر ایران و یا رفتن به دیدن فردی که با دمانس زندگی می کند، نقش دوستداران افراد مبتلا به دمانس را توضیح دهد و همین تلاش می تواند بسیارمهم وموثرباشد.

جلسات مجازی وحضوری

داوطلبانی که انجمن دمانس و آلزایمر ایران آموزش می دهد، می توانند چه در جلسات مجازی و چه حضوری کمک نمایند. جلسات اطلاع رسانی یک ساعته می باشد. در این جلسات علاوه بر اطلاعات بیماری با راهکار های ایجاد جوامع دوستدار افراد مبتلا به دمانس نیز آشنا می شوند. دراین جلسات انجمن های سراسر نیز می توانند حضورداشته باشند.

چگونه درک موضوع را به عمل تبدیل کنیم

بعد از جلسه آموزش مجازی، دوستدار افراد مبتلا به دمانس ، حالا شما به ما بگوئیدکه چگونه مایل هستید درک خود از مطالب را به عمل تبدیل کنید. شما مجبور نیستید به یک کار وقت گیر یا سخت تعهد دهید. هر کار کوچک هم با ارزش است.فعالیت های دوستدار افراد مبتلا به دمانس می تواند شامل:

  •  تماس با فرد مبتلائی که می شناسم و حفظ این ارتباط
  • در انجمن هائی که افراد مبتلا را حمایت می کنند داوطلب شوم
  • برای ارتقا کیفیت زندگی افراد مبتلا بکوشم
  • نشان انجمن را به سینه زنم و با 5 نفر در مورد دوستدارن افراد مبتلا به دمانس صحبت کنم
  • خودم یک کاری انجام دهم مانند : وقتی بین مردم هستم از خود حوصله بیشتری نشان دهم

فعالیتی که برای افراد مبتلا به دمانس انجام داده اید را با ما به اشتراک بگذارید

ما می خواهیم در وب سایت انجمن دمانس و آلزایمر ایران فعالیت های دوستداران افراد مبتلا به دمانس را درج نمائیم تا نشان دهیم آن ها چگونه در جوامع خود بر زندگی افراد مبتلا به دمانس تاثیر می گذارند. هر فعالیتی که ثبت شود ما را از یاری دوستداران افراد مبتلا به دمانس به افراد مبتلا آگاه خواهد ساخت

به ما به پیوندید تا مانند هزاران فرد دیگر طرز فکر، برخورد و سخن مان را نسبت به افراد مبتلا به دمانس تغییر دهیم