تلاش بی وقفه ما برای ارتقاء کیفیت زندگی افراد مبتلا به دمانس و بیماری آلزایمر و حمایت از مراقبان آنان برنامه ریزی شده است. فعالیت ما متمرکز بر قرار گرفتن دمانس و بيماری آلزايمر در اولويت سلامت کشورمی باشد زیرا بر این باوریم که فقط از طریق یک برنامه جامع کشوری می توان به افراد مبتلا به دمانس و مراقبان متناسب با نیازهایشان، خدمات چند بخشی ارائه کرد تا کیفیت زندگی آنان ارتقا یابد.

برای این منظور، در سال 1395  انجمن دمانس و آلزایمر ایران پیش نویس سندملی دمانس را به وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ارائه کرد. این پیش نویس بر پایه الگوی هفت محور سازمان جهانی بهداشت که در سال 2012 منتشر شده بود تدوین گردیده بود که شامل:

 • اطلاع رسانی عمومی در مورد نشانه های بیماری و مراجعه به پزشک
 • گرفتن تشخیص به موقع
 • حمایت فرد مبتلا و مراقب بعد از تشخیص و ارائه اطلاعات در مورد مراحل بیماری و تمرکز برتوانائی ها
 • هماهنگی و مدیریت مراقبت فرد محور مطابق با خواسته های فرد مبتلا
 • خدمات اجتماعی – زمانی که فرد دیگر توان مراقبت از خود را ندارد و به مراقبت در منرل یا خدمات مراکز مراقبتی نیاز دارد
 • مراقبت مستمر زیرا که فرد کاملا وابسته به مراقب می شود
 • مراقبت تسکینی در روزهای پایانی

پس از پیگیری های بی شمار در وزارت بهداشت، در سال 1400 سند ملی دمانس تصویب شد و به دانشگاه های سراسر کشور ابلاغ گردید.

در حال حاضر، برنامه کشوری دمانس در نظام سلامت ایران 1405  – 1400 به شرح زیر است:

 • اصل اول – تحقیقات مبتنی بر شواهد
 • اصل دوم – رهبری و مدیریت – تعهد دولت و جامعه مدنی در پیاده کردن سیاست ها و برنامه های دمانس
 • اصل سوم – راهکارهای خدمات جامع ادغام یافته – تقویت ظرفیت های نظام سلامت و رفاه و تامین اجتماعی
 • اصل چهارم – ظرفیت سازی و توانمند سازی نیروی انسانی
 • اصل پنجم – ابزاز و راهکارهای تشخیص و ارزیابی به موقع دمانس
 • اصل ششم – آموزش سلامت به افراد مبتلا به دمانس، خانواده ها و مراقبان

در زمان کوید 19 فعالیت ها بر روی سند ملی دمانس متوقف شد.

در سال 1401 ، با حمایت مالی سازمان جهانی بهداشت، انجمن تواتست در راستای اصل چهارم یعنی ظرفیت سازی و توانمند سازی نیروی انسانی با همکاری سازمان بهزیستی کشور، کارشناسان سازمان بهزیستی  را در 13 استان به تعداد 40 نفر به مدت 5 روز در تهران آموزش دهد. متعاقبا، این افراد در استان های خود مشغول به آموزش خانواده ها، افراد جامعه و همکاران خود شدند. حمایت مالی بیشتر موجب خواهد شد تا انجمن وظیفه آموزش خود را بطور مستمر انجام دهد تا کارشناسان، پزشکان و کارکنان بخش درمان بتوانند با آگاهی بیشتر نسبت به دمانس، خدمات بهتری را به افراد مبتلا و مراقبان ارائه دهند.

هم چنین در سال 1401 ، با همکاری و حمایت مالی سازمان بهزیستی کشور طرح  غربالگری در دو استان یزد و قزوین کلید خورده است. کارشناسان و پزشکان این دو استان برای اجرای این طرح در دوره آموزش های لازم شرکت کردند تا برای اجرای طرح آگاهی کامل را کسب نمایند.

تمام داده ها در یک سرور که در محل انجمن قرار دارد، تشخیص دمانس در این دو استان را ثبت می کند تا آمار این دو استان به دست آید.  داشتن آمار به انجمن و بقیه نهاد ها کمک می کند تا بتوانند برای آینده افراد مبتلا به دمانس در این دو استان برنامه ریزی نمایند. مدت این طرح دو سال است. هدف این هست در صورت مطلوب بودن، به دیگر نقاط کشور تعمیم داده شود.

انجمن دمانس و آلزایمر ایران  هم چنان به پیگیری اجرای سند ملی دمانس در وزارت بهداشت ادامه می دهد تا طبق سند برای دمانس در سطح کشور برنامه ریزی شود و افراد مبتلا و مراقیان بتوانند سال های زندگی با دمانس را با کیفیت  و آسایش بهتری  زندگی کنند