خط مشاوره انجمن دمانس و آلزایمر ایران به شماره 44645510-021 در ساعات اداری 8:30 تا 14 روزهای شنبه تا چهارشنبه بصورت رایگان پاسخگوی پرسش های شماست

مشاوره به فرد مبتلا به دمانس و بیماری آلزایمر چه کمکی می کند؟

مشاوره به فرد مبتلا فرصت می دهد تا در مورد احساسات خود در محیطی حمایتی و غیر قضاوتی صادقانه صحبت نماید و راه هائی بیاید تا با شرایط جدید زندگی کنار بیاید. با توجه به اینکه داشتن توانائی درک از مسائل از اصول مشاوره ست، مشاوره در مراحل ابتدایی و میانی بیماری توصیه می شود

مشاوره به فرد مراقبت کننده چه کمکی می کند؟

مسیر بیماری آلزایمر، برای مراقبت کنندگان پر چالش است. از دست رفتن توانائی ها و بروز اختلالات رفتاری متعدد، مراقبت را دشوار می سازد. مراقبت کنندگان اغلب وقت ندارند که به خود بپردازند و در نتیجه خیلی زود خسته می شوند. احساس گناه، خشم، فرسودگي، غمگيني و بي پناهي، اضطراب واکنش هایی هستند که نشان از تحتِ استرس بودن مراقب دارند.

مشاوره می تواند ضمن کمک به مراقب جهت رویارویی با اختلالات رفتاری فرد مبتلا، احساسات منفی را کاهش دهد.