اصلاح سبک زندگی

عوامل خطر ساز بیماری آلزایمر

10 علامت هشدار بیماری آلزایمر

مزایای تشخیص به موقع

علامت های هشدار بیماری آلزایمر

12عامل خطر ساز بیماری آلزایمر

آیا انواع دمانس را می شناسید؟

آیا نشانه های بیماری آلزایمر را می شناسید؟

آیا میدانید تشخیص زود هنگام چه تاثیراتی دارد؟

چه درمان هایی برای بیماری آلزایمر وجود دارد؟

آیا مراقب فرزندانتان هستید؟

آیا اختلالات شناختی خفیف جزئی از روند سالمندی طبیعی است؟

آیا راه های پیشگیری از بیماری آلزایمر را می دانید؟

آیا علل و عوامل خطر دمانس و بیماری آلزایمر را میدانید؟

آیا کورساکوف (دمانس مرتبط با مصرف الکل) را میشناسید؟

آیا می دانید اکثریت افرادی که با دمانس زندگی می کنند زنان هستند؟

آیا میدانید دمانس چیست؟

شناسائی علائم دمانس

زندگی خوب و سالم در سنین بالا

با احساس اندوه پس از تعطیلات چه کنیم؟

آیا میتوانیم عوامل خطر ساز را کاهش دهیم؟