مصرف چند دارو به طور همزمان

افسردگی در دوران سالمندی

بحران دوران میانسالی

دارو جدید بیماری آلزایمر / لکانمب

سوالات تکراری افراد مبتلا به بیماری آلزایمر

بیقراری در فرد مبتلا به بیماری آلزایمر

مجموعه فیلم های مراقبت و مدیریت بر بیماری آلزایمر

قسمت1: تفاوت بیماری آلزایمر با فراموشی

قسمت2: انواع دمانس

قسمت3: تعریف بیماری آلزایمر

قسمت4: نشانه های بیماری آلزایمر(1)

قسمت5: نشانه های بیماری آلزایمر(2)

قسمت6: نشانه های بیماری آلزایمر(3)

قسمت7: تشخبص و درمان بیماری آلزایمر

قسمت8: خطر پیشرفت بیماری آلزایمر

قسمت 9 شایع ترین نشانه آلزایمر

قسمت 10: خطرناک ترین علائم بیماری آلزایمر

قسمت11:مراقبت از افراد مبتلا به بیماری آلزایمر

قسمت 12: :تعاملات درمانی با بیماری آلزایمر

قسمت 13: :اثر توان بخشی در بیماری آلزایمر

قسمت 14: :اهمیت توان بخشی جسمی

قسمت 15: :اهمیت توان بخشی ذهنی 1

قسمت 16 اهمیت توان بخشی ذهنی

قسمت 17 عوامل خطر آفرین ابتلا

قسمت 18 چربی و فشار خون و آلزایمر

قسمت19 ضربه به سر

قسمت 20 اختلال در خواب و دمانس

قسمت 21 : عدم معاشرت و دمانس

قسمت 22 : کمبود ویتامین ها و دمانس

قسمت 23 : چربی و قند مساوی دمانس

قسمت 24 : تعریف فراموشی

قسمت 25 : عوامل خطر ابتلای فراموشی

قسمت 26 : عوامل خطر پذیر فراموشی 1

قسمت 27 : عوامل خطر پذیر فراموشی 2

قسمت 28 : پیشگیری از فراموشی 1

قسمت 29 : پیشگیری از فراموشی 2

قسمت 30 : افسردگی و دمانس و آلزایمر

قسمت 31 : تشخیص افسردگی در سالمندان

قسمت 32 : اثر افسردگی در سالمندان

قسمت 33 : پیشگیری افسردگی سالمندان

دارو درمانی در بیماری آلزایمر

اختلالات جنسی در افراد مبتلا به دمانس

هذیان در افراد مبتلا به دمانس

مشکلات حقوقی مراقبین و افراد مبتلا به دمانس

دمانس و بیماری آلزایمر

رابطه کودکان با پدربزرگ و مادر بزرگ ها

پدیده سقوط در سالمندی

درمان اختلالات جنسی در افراد مبتلا به دمانس

آماده سازی بیمار برای انجام آزمایشات بالینی

دارو و دارو درمانی

حافظه و مغز انسان

کاردرمانی و نقش آن در زندگی افراد مبتلا به دمانس

آرتروز

دمانس عروقی

تنظیم آب و الکترولیت های بدن

تمرینات تنفسی

کنترل سردرد بدون دارو

فعالیت حافظه

مدیریت خشم (قسمت اول)

مدیریت خشم (قسمت دوم)

دمانس و بیماری آلزایمر

ریسک فاکتورها و نقش آنها در دمانس

دلیریوم

لزوم تداوم روند درمان پس از تشخیص بیماری

کارگاه اختلالات رفتاری در دمانس

پیشگیری از بیماری آلزایمر

دانستنی های بیماری آلزایمر (قسمت اول)

دانستنی های بیماری آلزایمر (قسمت دوم)

دانستنی های بیماری آلزایمر (قسمت سوم)

اختلالات رفتاری در افراد مبتلا به دمانس

افسردگی و دمانس

دمانس لویی بادی

نحوه دادن شرح حال به پزشک

اختلالات رفتاری در افراد مبتلا به بیماری آلزایمر

پوکی استخوان

10 نکته در مورد سالمندی (قسمت اول)

10 نکته در مورد سالمندی (قسمت دوم)

نقش تغذیه در پیشگیری از دمانسر

سرمازدگی

افسردگی

تغذیه فرد مبتلا به بیماری آلزایمر

آلودگی هوا و نقش آن در ابتلا به دمانس

حفاظت از محیط زیست