مشخصات فرد مبتلا به دمانس

"افراد مبتلا به دمانس و بیماری آلزایمر ممکن است از منزل خارج شوند و راه برگشت را فراموش نمایند و دچار سانحه شوند. به منظور پیشگیری از هرگونه واقعه ناخوشایند، تفاهم نامه های همکاری بین انجمن دمانس و آلزایمر ایران، سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی در حال انعقاد است. خانواده هایی که از عزیزان مبتلا به بیماری آلزایمر مراقبت می کنند، می توانند اسامی و مشخصات کامل فرد مبتلا را ثبت نمایند تا در صورت گم شدن این عزیزان، بتوان با همکاری این سه نهاد، مسیر بازگشت ایمن به منزل را هموار نمود. "
حداکثر اندازه فایل: 32 MB.
جنسیت
مشخصات تکمیلی فرد مبتلا به دمانس
آیا فرد مبتلا به بیماری آلزایمر در انجمن آلزایمر ایران پرونده دارد؟
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .