آتروفی مغز

زمانیکه تعداد معيني از سلول هاي يك عضو به دلیل كاهش مواد سلولي كوچك می شوند، كل عضو يا بافت كوچك گردیده و آتروفي رخ مي دهد. در بافت مغز، آتروفی از دست دادن سلول های عصبی و اتصالات بین آنها را توصیف می کند. آتروفی مغزی یکی از ویژگیهای مشترک بسیاری از بیماری های…

ادامه مطلب