آمار شیوع دمانس و بیماری آلزایمر

طبق آخرین گزارش سازمان بهداشت جهانی (منتشر شده در سال 2022)، هم اکنون در دنیا در هر 3 ثانیه یک نفر به بیماری آلزایمر و دمانس مبتلا می شود. در حال حاضر در جهان بیش از 55 میلیون نفر به بیماری آلزایمر مبتلا هستند و تا سال 2030 این تعداد به بیش از 78 میلیون…

ادامه مطلب