آموزشی آنلاین مهارتهای مراقبتی مرتبط با افراد مبتلا به دمانس و آلزایمر

روز یکشنبه 16و دوشنبه 17مهرماه 1402 ساعت ۸ صبح الی ۱۳ ظهر کلاسهای آموزشی آنلاین با عنوان مهارتهای مراقبتی مرتبط با افراد مبتلا به دمانس و بیماری آلزایمر به درخواست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی برای کارشناسان بهزیستی کشور با حضور حدود ۶۰ نفر برگزار شد. مدرس دوره: دکتر مینا احمدزاده ،دکتری…

ادامه مطلب