پایان کارگاه سه روزه فعالیت تخصصی و کاربردی برای انجمن های آلزایمر استانی

ماه جهانی بیماری آلزایمر پیرو تاسیس و راه اندازی انجمن های آلزایمر استانی، کارگاه آموزشی 3 روزه با موضوع آشنایی با تست های تشخیصی، آشنایی با طرح حساس و پیشگیری و آموزش مراقبین برای سفیران 11 استان در روز های 20، 21 و 22 مهرماه 1398 برگزار گردید.   در نخستین روز کارگاه خانم صالحی…

ادامه مطلب