استخدام فردی در منزل

مراقبت از یک فرد مبتلا به دمانس می تواند بسیار طاقت فرسا باشد. بنابراین با توجه به اینکه مراقبت از یک فرد مبتلا به دمانس در منزل معمولا نخستين انتخاب براي بسياري از خانواده هاست. برای تداوم در امر مراقبت ، لازم است که با کمک گرفتن در انجام امور منزل و یا مراقبت از…

ادامه مطلب