گزارش انجمن جهانی آلزایمر در سال 2021

برنامه جهانی عملیاتی دمانس

برنامه جهانی عملیاتی دمانس انجمن جهانی آلزایمر در روز نهم خرداد جاری در حاشیه اجلاس جهانی سلامت، با برگزاری نشست حضوری درشهر ژنو، کشور سویس و از طریق برخط، از هفتمین گزارش “ازطرح تا اجرا” رونمایی کرد. فقط یک سال تا اتمام مهلت برنامه جهانی عملیاتی دمانس، پاسخ بهداشت عمومی که سازمان جهانی بهداشت از…

ادامه مطلب