ایمنی در منزل برای فرد مبتلا به دمانس

ایمنی در منزل برای فرد مبتلا به دمانس طراحی محیط زندگی فرد مبتلا به دمانس شامل دو دسته تغییرات کلی است: الف) حذف عوامل مشکل ساز ب) ايجاد عوامل تسهیل گر ممکن است بیمار مشکلاتی در هماهنگی عضلات و حفظ تعادل داشته باشد. این مشکلات به دلیل خود بیماری یا برخی داروهای مصرفی ایجاد می…

ادامه مطلب