ایمنی در خودرو برای فرد مبتلا به دمانس

درصورت تنها ماندن فرد مبتلا به دمانس در خودرو: ممكن است گيج و سردرگم شود، استارت بزند، ترمز دستي را رها كند، ديگران او را مضطرب كنند يا باطري ماشين را از كار بياندازد. گاهي اوقات پنجره هاي اتوماتيك براي اين افراد خطرناك هستند، زيرا ممكن است هنگامي كه سر يا بازوي او بيرون است،…

ادامه مطلب