بررسی بار معنایی در زبان فارسی برای افراد مبتلا به بیماری آلزایمری خفیف و متوسط

پایان نامه دریافت کارشناسی ارشد (M.A)بررسی بار معنایی در زبان فارسی برای افراد مبتلا به بیماری آلزایمری خفیف و متوسطدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده زبان های خارجی، گروه زبان شناسی همگانی استاد راهنما : دکتر منصور فهیم استاد مشاور : دکتر ستاره مجیدی تهیه و تنظیم : سید وحید دشتیان مقدم زمستان 90…

ادامه مطلب