بازدید شهردار ناحیه 6 منطقه 5

بازدید شهردار ناحیه 6 منطقه 5

در تاریخ 16 مهر 1400 آقای مهندس حاجی حسینی شهردار جدید ناحیه به همراه معاون اجتماعی و مسئولان محترم از انجمن دمانس و آلزایمر ایران بازدید بعمل آورده و طی نشستی دوستانه به گزارش تاریخچه فعالیت انجمن که توسط خانم صالحی مدیر عامل انجمن ارائه گردید توجه نمودند. سپس آقای مهندس حاجی حسینی در خصوص همکاری…

ادامه مطلب