برنامه ریزی برای آینده ی فرد مبتلا به بیماری آلزایمر

شبکه حمایتی شما: به هنگام پيشرفت بيماري،‌ داشتن يك گروه حمايت كننده اهميت ويژه اي خواهد داشت. كمي وقت صرف اين مهم بنماييد و اسم و شماره تلفن هاي اشخاصي كه مي توانند در آينده به شما كمك كنند را تهيه كنيد. انجمن حمايت از افراد مبتلا به بیماری آلزايمر پزشك وكيل همسايه ها (چنانچه…

ادامه مطلب