سرویس بهداشتی

شرایط مناسب سرویس های بهداشتی برای افراد مبتلا به بیماری آلزایمر  سرویس بهداشتی . صندلي هاي بلند توالت، نشست و برخاست فرد روي صندلي را آسان تر مي كند و برای منتقل كردن وی از صندلي چرخدار (Wheelchair ) به توالت مناسب ترمي باشد. صندلي بايد محكم روي توالت بسته شود تا وقتي فرد مبتلا به…

ادامه مطلب