برنامه ریزی برای آینده ی مراقب

به بچه ها توضيحات لازم را در مورد بيماري آلزایمر بدهيد خانواده: اعضای خانواده مي توانند با گوش دادن به نظرات هم، با يكديگر همدردی نمایند. بايد به خاطر داشت كه هر يك از افراد خانواده با اين مسئله برخورد متفاوت خواهند داشت و هيچكدام از راهها بهتر يا بدتر نيست. دوری گزیدن از دیگران…

ادامه مطلب

دمانس و کودکان

دمانس و بیماری آلزایمر موقعیت بسیار چالش برانگیزی را برای افراد و در خانواده ایجاد می کند به عنوان والدین ما معمولا این نگرانی را داریم که چگونه و چقدر می توانیم به کودک در مورد بیماری یکی از اعضای خانواده اطلاعات بدهیم و چطور به کودک خود کمک کنیم تا بتواند تاثیر بیماری آلزایمر…

ادامه مطلب