پوسیدگی دندان

کنترل وضعیت دندان ها پوسیدگی دندان نتیجه جمع شدن پلاک دندان بر اثر مصرف غذا و نوشابه های دارای مواد قندی می باشد. باکتری های موجود در پلاک ها از قند موجود در مواد خوراکی تغذیه کرده و اسید تولید می کنند که موجب پوسیدگی می شود. دندانپزشکان توصیه می کنند مصرف مواد قندی فقط…

ادامه مطلب