حضور انجمن دمانس و آلزایمر ایران در وبینار انجمن جهانی روانشناسی سالمندی

در این نشست در مورد درمان بیماری آلزایمر و دیگر دمانس ها از طریق درمان های دارویی نوین صحیت شد.   داروهائی که بتا-آمیلوید را هدف قرار می دهند عبارتند از – ادوکناماب درمرحله 3 متوقف شده است. نتیجه این پژوهش کاهش سطح بتا-آمیلوید می باشد. – دونانماب مرحله 1 و 2 مثبت بوده و…

ادامه مطلب