بررسي ارتباط خودكار آمدي و هوش معنوي مراقبين عضو خانواده سالمندان مبتلا به آلزايمر در شهر تهران

پايان نامه كارشناسي ارشد پرستاري با گرايش مديريت بهداشت جامعه بررسي ارتباط خودكار آمدي و هوش معنوي مراقبين عضو خانواده سالمندان مبتلا به آلزايمر در شهر تهراندانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم پزشكي تهران، دانشكده پرستاري و مامايي استاد راهنما :خانم سيمين اسماعيل پور زنجاني استاد مشاور :خانم سهيلا مشعوف استاد آمار :دكتر محمد فشاركي نگارش…

ادامه مطلب

بررسی ارتباط بارداری با بیماری آلزایمر

پايان نامه برای دریافت درجه دکترای حرفه ای پزشکی (M.D)بررسی ارتباط بارداری با بیماری آلزایمر (با رویکرد مطالعه تاثیر دراز مدت پدیده میکروشیمریسم بر پیشگیری از بیماری های استحاله)دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد نجف آباد، دانشکده پزشکی  استاد راهنما: دکتر امیر حسین زاده  استاد مشاور: دکتر رویا رضوی  نگارش: کیوان محمدی  پاییز 1386 چكيده :…

ادامه مطلب

اثربخشي درمان شناختي رفتاري گروهي بر سلامت روان، احساس گناه و راهبردهاي مقابله با استرس مراقبان خويشاوند مبتلايان به بیماری آلزايمر

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته روانشناسي عمومي (M.A.) اثربخشي درمان شناختي رفتاري گروهي بر سلامت روان، احساس گناه و راهبردهاي مقابله با استرس مراقبان خويشاوند مبتلايان به آلزايمردانشگاه آزاد اسلامي ،واحد علوم تحقيقات پايان نامه كارشناسي ارشد رشته روانشناسي عمومي (M.A.) عنوان: اثربخشي درمان شناختي رفتاري گروهي بر سلامت روان، احساس گناه و راهبردهاي مقابله…

ادامه مطلب