بازدید دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت توانبخشی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

پیرو هماهنگی های انجام شده روز  سه شنبه ۴ اردیبهست ماه ۱۴۰۳ از ساعت ۸ الی ۱۲ ، 7 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مدیریت توانبخشی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی تحت سرپرستی جناب آقای دکتر راشدی به منظور کارورزی در انجمن دمانس و آلزایمر ایران در مرکز قاصدک، طرح حساس و درمانگاه حضور…

ادامه مطلب