​کلاس آموزشی در جمعیت پیشاهنگی تهران

ماه جهانی آلزایمر 2022-1401 به مناسبت ماه جهانی آلزایمر (15شهریور-15مهر) و بنا به دعوت ریاست جمعیت پیشاهنگی تهران، آقای وثایق در تاریخ 14 شهریور ماه، جلسه آموزشی آشنایی و پیشگیری بیماری آلزایمر در سرای محل داوودیه میرداماد برگزار شد. در این جلسه علاوه بر مدیران پیش آهنگی نواحی مختلف تهران، مهمانان ویژه ازجمله دبیر و…

ادامه مطلب