سرویس بهداشتی

شرایط مناسب سرویس های بهداشتی برای افراد مبتلا به بیماری آلزایمر  سرویس بهداشتی . صندلي هاي بلند توالت، نشست و برخاست فرد روي صندلي را آسان تر مي كند و برای منتقل كردن وی از صندلي چرخدار (Wheelchair ) به توالت مناسب ترمي باشد. صندلي بايد محكم روي توالت بسته شود تا وقتي فرد مبتلا به…

ادامه مطلب

دستشویی رفتن

يافتن و استفاده از توالت را براي فرد مبتلا آسان و راحت نمائيد، به عنوان مثال: در دستشوئي را باز نگه داريد تا توالت قابل ديد باشد. تصوير يك توالت را روي در دستشويي نصب نمائيد. در دستشوئي را با رنگي متفاوت از ديوار رنگ آميزي نمائيد. در كنار توالت ميله هاي دستگيره نصب نمائيد.…

ادامه مطلب