نقل مکان مراقبت کننده به منزل فرد مبتلا به دمانس

نقل مکان مراقبت کننده به منزل فرد مبتلا به دمانس باعث بروز مشکلاتی برای افراد مبتلا به الزایمر می شود. وقتی فردی به تنهایی زندگی کرده ولی دیگر نمی تواند به این وضع ادامه دهد، نقل مکان برای زندگی با شخصی دیگر، می تواند باعث بروز مشکلاتی برای او باشد.بعضی افراد به دلیل احساس امنیت…

ادامه مطلب