برنامه ریزی برای آینده ی مراقب

به بچه ها توضيحات لازم را در مورد بيماري آلزایمر بدهيد خانواده: اعضای خانواده مي توانند با گوش دادن به نظرات هم، با يكديگر همدردی نمایند. بايد به خاطر داشت كه هر يك از افراد خانواده با اين مسئله برخورد متفاوت خواهند داشت و هيچكدام از راهها بهتر يا بدتر نيست. دوری گزیدن از دیگران…

ادامه مطلب

معاشرت با دوستان و نقش آن در پیشگیری از ابتلا به بیماری آلزایمر

پیشگیری از ابتلا بیماری آلزایمر با معاشرت دوستان  با خانواده و دوستان معاشرت کنید و با جامعه در تماس باشید اجتماعی بودن و حضور در بین جمع می تواند از شما در مقابل دمانس و بیماری آلزایمر محافظت نماید. هر روز یک فعالیت اجتماعی و لذت بخش انجام دهید. به فرهنگ سراها بروید و در کلاسی…

ادامه مطلب