دیابت (مرض قند) و دمانس (اختلال شناخت و حافظه)

مرض قند و دِمانس (اختلال شناخت و حافظه) با هم چه وجه مشترکی دارند؟ مرض قند وقتی ایجاد می شود که بدن نتواند به اندازه کافی انسولین بسازد و یا مقداری را که تولید کرده بدرستی استفاده کند. انسولین نوعی هورمون است که بدن برای کنترل سطح قند خون استفاده می نماید. گلوکز یکی از…

ادامه مطلب