رفتارهای جنسی در فرد مبتلا به بیماری آلزایمر (تغییر در صمیمیت)

نحوه برخورد با فرد مبتلا به بیماری آلزایمر در رفتارهای جنسی ممکن است فرد مبتلا به بیماری آلزایمر، لباسهای خود را درآورده، جسمانی یا کلامی به دیگران نزدیک شود. در این هنگام: آرامش و خونسردی خود را حفظ کنید. او را دعوا یا سرزنش نکنید. با او مهربان باشید. سعی کنید دلیل این رفتار را…

ادامه مطلب